Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absurdita12866 SGWaAP
0.129absurdnosť8139 SGWaAP
0.397bizarnosť3201 SGWaAP
0.406obludnosť1977 SGWaAP
0.409absurdno1239 SGWaAP
0.413nezmyselnosť7122 SGWaAP
0.441absurdná20186 SGWaAP
0.443smiešnosť958 SGWaAP
0.450nelogickosť1511 SGWaAP
0.465cynizmus8447 SGWaAP
0.487grotesknosť820 SGWaAP
0.489trápnosť3739 SGWaAP
0.489banalita9749 SGWaAP
0.513infantilnosť692 SGWaAP
0.516morbídnosť588 SGWaAP
0.516absurdný15440 SGWaAP
0.516zvrátenosť6688 SGWaAP
0.517irónia35461 SGWaAP
0.521groteska6498 SGWaAP
0.523perverznosť1043 SGWaAP
0.524naivita15517 SGWaAP
0.526nenormálnosť692 SGWaAP
0.527banálnosť1065 SGWaAP