Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000abstraktnosť771 SGWaAP
0.486abstrakcia9025 SGWaAP
0.497mnohoznačnosť798 SGWaAP
0.519subjektívnosť1374 SGWaAP
0.536exaktnosť908 SGWaAP
0.540expresívnosť1606 SGWaAP
0.542neurčitosť5289 SGWaAP
0.542fragmentárnosť616 SGWaAP
0.548expresivita1995 SGWaAP
0.552zmyslovosť1015 SGWaAP
0.555pojmová1980 SGWaAP
0.555vágnosť621 SGWaAP
0.560poetickosť1086 SGWaAP
0.563statickosť729 SGWaAP
0.563ambivalentnosť741 SGWaAP
0.566metaforickosť488 SGWaAP
0.566štruktúrovanosť490 SGWaAP
0.567obraznosť4979 SGWaAP
0.575neosobnosť569 SGWaAP
0.577materiálnosť414 SGWaAP
0.579umelosť925 SGWaAP
0.579obsažnosť437 SGWaAP
0.580dvojznačnosť1273 SGWaAP
0.587doslovnosť541 SGWaAP