Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000abstraktné_myslenie1400 SGWaAP
0.356logické_myslenie8638 SGWaAP
0.403logické_uvažovanie1544 SGWaAP
0.423tvorivé_myslenie3195 SGWaAP
0.441priestorová_predstavivosť1390 SGWaAP
0.450analytické_myslenie2395 SGWaAP
0.457kognitívna18830 SGWaAP
0.463zmyslové_vnímanie2933 SGWaAP
0.465zrakové_vnímanie997 SGWaAP
0.478kognitívne2404 SGWaAP
0.506kritické_myslenie11076 SGWaAP
0.507divergentné432 SGWaAP
0.510rozumová9041 SGWaAP
0.511kognitívny8324 SGWaAP
0.517myslenie192257 SGWaAP
0.519intelekt21791 SGWaAP
0.526vyjadrovacia_schopnosť1505 SGWaAP
0.533predstavivosť36690 SGWaAP
0.534rozumové3031 SGWaAP
0.535jemná_motorika9866 SGWaAP
0.547motorika8069 SGWaAP
0.554obrazotvornosť5711 SGWaAP