Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000abstrakt11418 SGWaAP
0.353Abstrakt1677 SGWaAP
0.481zborník53213 SGWaAP
0.564vysokoškolská_učebnica3623 SGWaAP
0.583dizertačná14929 SGWaAP
0.591Zborník1046 SGWaAP
0.594diplomová31435 SGWaAP
0.596bakalárska16597 SGWaAP
0.599anotácia18063 SGWaAP
0.602monografia46203 SGWaAP
0.606Diplomový1280 SGWaAP
0.614habilitačná3124 SGWaAP
0.619publikácia199005 SGWaAP
0.620resumé5253 SGWaAP
0.636Anotácia2550 SGWaAP
0.644referát38828 SGWaAP
0.646bibliografický_odkaz2071 SGWaAP
0.647riešiteľský_kolektív1814 SGWaAP
0.651Problematika1944 SGWaAP
0.653výkladový_slovník2726 SGWaAP
0.653Text12472 SGWaAP
0.655doktorandská2837 SGWaAP