Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000abstrakcia9025 SGWaAP
0.320abstraktná12952 SGWaAP
0.446abstraktné7030 SGWaAP
0.456abstraktný14375 SGWaAP
0.467konceptuálna2599 SGWaAP
0.476imaginácia7879 SGWaAP
0.486abstraktnosť771 SGWaAP
0.498abstrahovanie622 SGWaAP
0.516obraznosť4979 SGWaAP
0.528figuratívna539 SGWaAP
0.528metafora32123 SGWaAP
0.534konceptuálne2262 SGWaAP
0.537metafyzická3950 SGWaAP
0.551myšlienková11798 SGWaAP
0.551exaktnosť908 SGWaAP
0.555ontológia3082 SGWaAP
0.556abstraktne2325 SGWaAP
0.556metaforická1979 SGWaAP
0.561zmyslovosť1015 SGWaAP
0.564transcendencia2468 SGWaAP
0.565deskripcia1632 SGWaAP
0.570pojmová1980 SGWaAP