Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absolutizovať1080 SGWaAP
0.430relativizovať3517 SGWaAP
0.514problematizovať1014 SGWaAP
0.515absolutizácia709 SGWaAP
0.516zaznávať1102 SGWaAP
0.534banalizovať433 SGWaAP
0.568generalizovať2211 SGWaAP
0.569nadraďovať1062 SGWaAP
0.572opomínať2326 SGWaAP
0.581negovať5561 SGWaAP
0.600postulovať1656 SGWaAP
0.603idealizovať3115 SGWaAP
0.616zovšeobecňovať4466 SGWaAP
0.617bagatelizovať5754 SGWaAP
0.620apriórne966 SGWaAP
0.624glorifikovať1833 SGWaAP
0.625determinizmus1926 SGWaAP
0.627zavrhovať5021 SGWaAP
0.631objektivizmus476 SGWaAP
0.631subjektivizmus1824 SGWaAP
0.632gnozeologický486 SGWaAP