Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absolutizmus2712 SGWaAP
0.286absolutistická947 SGWaAP
0.348absolutistický1107 SGWaAP
0.385despotizmus1477 SGWaAP
0.396absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.403osvietenstvo7952 SGWaAP
0.410feudalizmus6612 SGWaAP
0.410osvietenská1933 SGWaAP
0.412monarchia26468 SGWaAP
0.414osvietenský2884 SGWaAP
0.428centralizmus2591 SGWaAP
0.459protestantizmus4455 SGWaAP
0.459Habsburgovci8710 SGWaAP
0.469feudálna3953 SGWaAP
0.473feudálny4643 SGWaAP
0.476habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.479buržoázna6997 SGWaAP
0.488protireformácia1975 SGWaAP
0.488samoderžavie611 SGWaAP
0.497liberalizmus19638 SGWaAP
0.498jakobín1140 SGWaAP
0.501katolicizmus10809 SGWaAP
0.503racionalizmus3906 SGWaAP