Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absolutizácia709 SGWaAP
0.480voluntarizmus681 SGWaAP
0.489subjektivizmus1824 SGWaAP
0.515absolutizovať1080 SGWaAP
0.518kolektivistická547 SGWaAP
0.520morálny_relativizmus899 SGWaAP
0.524dichotómia1796 SGWaAP
0.524kolektivizmus1831 SGWaAP
0.528výlučnosť2567 SGWaAP
0.533dehumanizácia588 SGWaAP
0.538individualizmus8799 SGWaAP
0.540objektivizmus476 SGWaAP
0.556imanencia425 SGWaAP
0.557apriórna1027 SGWaAP
0.560antitéza1311 SGWaAP
0.563utilitarizmus1208 SGWaAP
0.565iracionalizmus471 SGWaAP
0.567nihilizmus3239 SGWaAP