Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absolutistický1107 SGWaAP
0.330absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.337absolutistická947 SGWaAP
0.348absolutizmus2712 SGWaAP
0.399monarchistický541 SGWaAP
0.436diktátorský1622 SGWaAP
0.450feudálny4643 SGWaAP
0.462autokratický1880 SGWaAP
0.474centralistický969 SGWaAP
0.474autoritársky2625 SGWaAP
0.493totalitný9859 SGWaAP
0.510vládnuci10145 SGWaAP
0.510despotizmus1477 SGWaAP
0.511monarchistická588 SGWaAP
0.513centralistická889 SGWaAP
0.517autokrat1134 SGWaAP
0.519autokracia1058 SGWaAP
0.522monarchia26468 SGWaAP
0.523autokratická662 SGWaAP
0.525autoritatívny8407 SGWaAP
0.528monarcha5732 SGWaAP
0.543autoritárska1652 SGWaAP
0.547despotický1989 SGWaAP
0.547centralizmus2591 SGWaAP
0.550panovník51690 SGWaAP
0.551diktátorská1357 SGWaAP
0.553osvietenský2884 SGWaAP
0.556samovládca781 SGWaAP
0.557samoderžavie611 SGWaAP
0.562konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.563feudálna3953 SGWaAP
0.565mocenský18956 SGWaAP
0.566diktatúra24909 SGWaAP
0.567despocia408 SGWaAP
0.568etatistický443 SGWaAP
0.571mocnár1810 SGWaAP
0.573dualistický608 SGWaAP
0.576uzurpátor1094 SGWaAP
0.576tyranský1469 SGWaAP
0.580diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.584buržoázny4038 SGWaAP
0.587despotická1055 SGWaAP
0.590klerikálny635 SGWaAP
0.593marxistický3814 SGWaAP