Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absolutistický1107 SGWaAP
0.330absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.337absolutistická947 SGWaAP
0.348absolutizmus2712 SGWaAP
0.399monarchistický541 SGWaAP
0.436diktátorský1622 SGWaAP
0.450feudálny4643 SGWaAP
0.462autokratický1880 SGWaAP
0.474centralistický969 SGWaAP
0.474autoritársky2625 SGWaAP
0.493totalitný9859 SGWaAP
0.510vládnuci10145 SGWaAP
0.510despotizmus1477 SGWaAP
0.511monarchistická588 SGWaAP
0.513centralistická889 SGWaAP
0.517autokrat1134 SGWaAP
0.519autokracia1058 SGWaAP
0.522monarchia26468 SGWaAP
0.523autokratická662 SGWaAP
0.525autoritatívny8407 SGWaAP
0.528monarcha5732 SGWaAP