Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.330absolutistický1107 SGWaAP
0.337absolutistická947 SGWaAP
0.396absolutizmus2712 SGWaAP
0.418konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.424monarchia26468 SGWaAP
0.477monarchistická588 SGWaAP
0.497monarchistický541 SGWaAP
0.513despocia408 SGWaAP
0.513autokracia1058 SGWaAP
0.522feudálna3953 SGWaAP
0.531feudálny4643 SGWaAP
0.532diktatúra24909 SGWaAP
0.547autokratická662 SGWaAP
0.560despotizmus1477 SGWaAP
0.570centralistická889 SGWaAP
0.571Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.574feudálne1921 SGWaAP
0.581diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.585habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.586feudalizmus6612 SGWaAP
0.587autoritárska1652 SGWaAP
0.592panovnícka1726 SGWaAP
0.594habsburská2478 SGWaAP
0.597autokratický1880 SGWaAP
0.597Habsburgovci8710 SGWaAP
0.601aristokracia7168 SGWaAP
0.603cisárstvo5581 SGWaAP
0.604samovláda809 SGWaAP
0.605centralistický969 SGWaAP
0.608koloniálna_mocnosť828 SGWaAP
0.609monarcha5732 SGWaAP
0.615centralizmus2591 SGWaAP
0.616samoderžavie611 SGWaAP
0.618buržoázna6997 SGWaAP
0.618totalitný9859 SGWaAP
0.618buržoázia8590 SGWaAP
0.619Osmanský_ríša5243 SGWaAP
0.620Bourbonovci674 SGWaAP
0.623osmanská_ríša1762 SGWaAP
0.624diktátorská1357 SGWaAP
0.627diktátorský_režim2118 SGWaAP
0.628plutokracia553 SGWaAP