Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.330absolutistický1107 SGWaAP
0.337absolutistická947 SGWaAP
0.396absolutizmus2712 SGWaAP
0.418konštitučná_monarchia1327 SGWaAP
0.424monarchia26468 SGWaAP
0.477monarchistická588 SGWaAP
0.497monarchistický541 SGWaAP
0.513despocia408 SGWaAP
0.513autokracia1058 SGWaAP
0.522feudálna3953 SGWaAP
0.531feudálny4643 SGWaAP
0.532diktatúra24909 SGWaAP
0.547autokratická662 SGWaAP
0.560despotizmus1477 SGWaAP
0.570centralistická889 SGWaAP
0.571Habsburský_monarchia438 SGWaAP
0.574feudálne1921 SGWaAP
0.581diktatúra_proletariát1665 SGWaAP
0.585habsburská_monarchia3487 SGWaAP
0.586feudalizmus6612 SGWaAP
0.587autoritárska1652 SGWaAP