Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000absolutistická947 SGWaAP
0.286absolutizmus2712 SGWaAP
0.337absolutistický1107 SGWaAP
0.337absolutistická_monarchia584 SGWaAP
0.392monarchistická588 SGWaAP
0.403centralistická889 SGWaAP
0.420despotizmus1477 SGWaAP
0.421autokratická662 SGWaAP
0.450monarchia26468 SGWaAP
0.464autokracia1058 SGWaAP
0.467autoritárska1652 SGWaAP
0.488tyranská846 SGWaAP
0.489diktátorská1357 SGWaAP
0.491samoderžavie611 SGWaAP
0.491feudálna3953 SGWaAP
0.496habsburská2478 SGWaAP
0.512despotická1055 SGWaAP
0.513aristokracia7168 SGWaAP
0.513samovláda809 SGWaAP
0.517despocia408 SGWaAP
0.519Habsburgovci8710 SGWaAP
0.520panovnícka1726 SGWaAP
0.521osvietenská1933 SGWaAP