Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000abovský493 SGWaAP
0.421zemplínsky5344 SGWaAP
0.446Abovský875 SGWaAP
0.505gemerský4683 SGWaAP
0.514hontiansky1138 SGWaAP
0.541novohradský1726 SGWaAP
0.549šarišský7320 SGWaAP
0.567abovská1047 SGWaAP
0.580Zemplín26664 SGWaAP
0.590Hont6820 SGWaAP
0.590zemplínska5806 SGWaAP
0.594šarišská7332 SGWaAP
0.601Šariš29909 SGWaAP
0.604Gemer27968 SGWaAP
0.612Zemplínsky6477 SGWaAP
0.623Malohont3821 SGWaAP
0.624spišský24533 SGWaAP
0.626Novohrad10349 SGWaAP
0.628Spiš60889 SGWaAP
0.640zborovský1002 SGWaAP
0.643goralský2356 SGWaAP
0.643turčiansky10143 SGWaAP