Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000abovská1047 SGWaAP
0.234Abovský875 SGWaAP
0.393zemplínska5806 SGWaAP
0.424šarišská7332 SGWaAP
0.469Zemplínsky6477 SGWaAP
0.473gemerská5797 SGWaAP
0.528hontianska2409 SGWaAP
0.533Šarišský9985 SGWaAP
0.541Novohradský3675 SGWaAP
0.544novohradská4205 SGWaAP
0.557zemplínsky5344 SGWaAP
0.562turnianska1293 SGWaAP
0.566Turniansky1360 SGWaAP
0.567Gemerský5756 SGWaAP
0.567abovský493 SGWaAP
0.586Zemplín26664 SGWaAP
0.587štítnická537 SGWaAP