Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000abdikácia4784 SGWaAP
0.359abdikovať4287 SGWaAP
0.406rezignácia21391 SGWaAP
0.441demisia14044 SGWaAP
0.535podať_demisia5805 SGWaAP
0.602odvolaný18480 SGWaAP
0.605kandidatúra55079 SGWaAP
0.607opätovná_kandidatúra989 SGWaAP
0.657menovanie17756 SGWaAP
0.681vyslovenie_nedôvera5346 SGWaAP
0.693predsednícky_post906 SGWaAP
0.695korunný_princ5061 SGWaAP
0.699odvolaná2856 SGWaAP
0.701zvolenie49187 SGWaAP
0.704novovymenovaný2660 SGWaAP
0.708ministerský15037 SGWaAP
0.708rezignovať29001 SGWaAP
0.709pápežský_stolec1641 SGWaAP
0.713prezident1029981 SGWaAP