Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ašpirovať4997 SGWaAP
0.539neašpirovať464 SGWaAP
0.618pomýšľať16615 SGWaAP
0.653brúsiť_zub4093 SGWaAP
0.689nominovať36167 SGWaAP
0.701nominovaná14750 SGWaAP
0.710nominovaný39020 SGWaAP
0.718popýšiť7510 SGWaAP
0.725výslnie12098 SGWaAP
0.725povýšiť23169 SGWaAP
0.729ašpirant10733 SGWaAP
0.730adept29179 SGWaAP
0.731vyšvihnúť10809 SGWaAP
0.732piedestál7714 SGWaAP
0.739poškuľovať5441 SGWaAP
0.740popredné25180 SGWaAP
0.742pýšiť42120 SGWaAP
0.744hrdiť21872 SGWaAP
0.745prestížna72911 SGWaAP
0.749nominované2577 SGWaAP
0.751pomyselný12538 SGWaAP
0.754popredná_priečka6769 SGWaAP