Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ašpirant10733 SGWaAP
0.540adept29179 SGWaAP
0.633ašpirantka459 SGWaAP
0.644nováčik103570 SGWaAP
0.691celkové_prvenstvo8217 SGWaAP
0.699favorit154476 SGWaAP
0.712titul611210 SGWaAP
0.714majstrovský35004 SGWaAP
0.716obhajca_prvenstvo4001 SGWaAP
0.729ašpirovať4997 SGWaAP
0.739obhajca_trofej3804 SGWaAP
0.742majstrovský_titul29903 SGWaAP
0.743úradujúci_šampión3564 SGWaAP
0.751ligový_primát996 SGWaAP
0.754rival42462 SGWaAP
0.755pomýšľať16615 SGWaAP
0.762úradujúci_majster17371 SGWaAP
0.764suverén5574 SGWaAP
0.765docent28247 SGWaAP
0.766odveký_rival2766 SGWaAP
0.766súboj355418 SGWaAP