Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zvuk2080 SGWaAP
0.542Hudba9984 SGWaAP
0.552zvuk425602 SGWaAP
0.557Zvukový1118 SGWaAP
0.587Obraz6429 SGWaAP
0.624zvuková53422 SGWaAP
0.636Tón648 SGWaAP
0.652Audio1898 SGWaAP
0.663Nahrávanie594 SGWaAP
0.663Text12472 SGWaAP
0.666Kamera4560 SGWaAP
0.673zvukový54786 SGWaAP
0.674Audio4960 SGWaAP
0.676Reproduktor507 SGWaAP
0.677Kontrast426 SGWaAP
0.681hudba830534 SGWaAP
0.681Svetelný2482 SGWaAP
0.685Prehrávanie620 SGWaAP
0.685stereo6737 SGWaAP
0.688Animácia676 SGWaAP
0.692Stereo910 SGWaAP
0.696Multimédium480 SGWaAP