Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zvolenský_Slatina3121 SGWaAP
0.089zvolenská_Slatina3158 SGWaAP
0.275Hriňová18682 SGWaAP
0.303Hrochoť6325 SGWaAP
0.327Valaský6279 SGWaAP
0.341detvianska_Huta1152 SGWaAP
0.344Krupina34205 SGWaAP
0.347čierny_Balog12426 SGWaAP
0.359Poniky6335 SGWaAP
0.360Kokava10371 SGWaAP
0.371voznica1492 SGWaAP
0.373Rimavica7788 SGWaAP
0.374Ľubietová6926 SGWaAP
0.379Polomka9427 SGWaAP