Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zverejnený811 SGWaAP
0.600Schválený1784 SGWaAP
0.612Vydaný2067 SGWaAP
0.626Dátum12436 SGWaAP
0.651Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.655Záväzný1470 SGWaAP
0.664Schválenie1898 SGWaAP
0.665Zriaďovateľ494 SGWaAP
0.665Harmonogram744 SGWaAP
0.668Predpokladaný2773 SGWaAP
0.670Oznam2296 SGWaAP
0.675Zadanie1460 SGWaAP
0.680Sídlo2732 SGWaAP
0.681Názov22988 SGWaAP
0.683Detailný786 SGWaAP
0.684Zámer2194 SGWaAP
0.691Doplnenie892 SGWaAP