Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zuzana_Balážová2081 SGWaAP
0.556primátorka28952 SGWaAP
0.585MsR3196 SGWaAP
0.590prednostka_MsÚ1870 SGWaAP
0.595MsZ50628 SGWaAP
0.619prednostka_mestský2360 SGWaAP
0.624hlavná_kontrolórka5255 SGWaAP
0.630mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP