Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zrkadlo3414 SGWaAP
0.633Oko10475 SGWaAP
0.645zrkadlo173506 SGWaAP
0.647Dvere3264 SGWaAP
0.661Paleta820 SGWaAP
0.666Pohľad2740 SGWaAP
0.675Okno2203 SGWaAP
0.688Obraz6429 SGWaAP
0.688Sklo1690 SGWaAP
0.693Tvár4509 SGWaAP
0.700Kúzlo585 SGWaAP
0.705Premena2873 SGWaAP
0.705Mozaika1254 SGWaAP
0.706Odraz649 SGWaAP
0.709Poézia2045 SGWaAP
0.710Kolekcia1484 SGWaAP
0.712Odtieň478 SGWaAP
0.718Viditeľný846 SGWaAP
0.718Farebný1503 SGWaAP
0.722Putovanie1329 SGWaAP
0.722Zabudnutý1970 SGWaAP
0.723Krídlo2635 SGWaAP
0.726Výprava1438 SGWaAP
0.727Zrkadlenie450 SGWaAP
0.729Labyrint2193 SGWaAP