Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zranený410 SGWaAP
0.598zranený118214 SGWaAP
0.609zranená31793 SGWaAP
0.628zranené11422 SGWaAP
0.654ranený18709 SGWaAP
0.662Obeť1700 SGWaAP
0.666Záchranár779 SGWaAP
0.671Výbuch462 SGWaAP
0.675Utečenec893 SGWaAP
0.676ranená3647 SGWaAP
0.682Ohrozený469 SGWaAP
0.694Chorý783 SGWaAP
0.695Nehoda1299 SGWaAP
0.697Havária606 SGWaAP
0.709Požiar1368 SGWaAP
0.712ranené2340 SGWaAP
0.712Prehra1626 SGWaAP