Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zora_Jesenský978 SGWaAP
0.500Ľubomír_Feldek5795 SGWaAP
0.507literárna_vedkyňa993 SGWaAP
0.512Vladimír_Mináč2230 SGWaAP
0.513Dominik_Tatarka5917 SGWaAP
0.524Milo_Urban1829 SGWaAP
0.524Etela_Farkašová1764 SGWaAP
0.525prekladateľka9607 SGWaAP
0.527Jaroslava_Blažková1238 SGWaAP
0.535memoárová1457 SGWaAP
0.550Rudo_Sloboda1046 SGWaAP
0.553Alfonz_Bednár901 SGWaAP
0.554Alexander_Matuška1487 SGWaAP
0.557Ján_Štrasser3248 SGWaAP