Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zochova3517 SGWaAP
0.477Račiansky_mýto933 SGWaAP
0.485trnavské_mýto4409 SGWaAP
0.486Palisáda2145 SGWaAP
0.493račianske_mýto1143 SGWaAP
0.494Šafárikovo_námestie6327 SGWaAP
0.511Kollárovo_námestie2096 SGWaAP
0.521Legionársky1581 SGWaAP
0.527vajnorská7108 SGWaAP
0.530ulica1209416 SGWaAP
0.533bajkalská5077 SGWaAP
0.535Záhradnícky3483 SGWaAP