Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zlepšovanie412 SGWaAP
0.481Zlepšenie2297 SGWaAP
0.547Monitorovanie840 SGWaAP
0.548Inovácia1118 SGWaAP
0.561Posúdenie647 SGWaAP
0.577Implementácia1215 SGWaAP
0.583Definovanie485 SGWaAP
0.585Pilotný617 SGWaAP
0.586Posudzovanie531 SGWaAP
0.591Posilnenie482 SGWaAP
0.602Špecifický1103 SGWaAP
0.615Zabezpečovanie423 SGWaAP
0.616Rozvoj2153 SGWaAP
0.617Budovanie692 SGWaAP
0.617Zhodnotenie965 SGWaAP
0.617Infraštruktúra1256 SGWaAP
0.618Realizácia1596 SGWaAP
0.624Hodnotenie4199 SGWaAP
0.626Kvalitatívny703 SGWaAP
0.628Získavanie530 SGWaAP
0.635Expertný447 SGWaAP
0.638Inovačný1135 SGWaAP