Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zlatý_Piesok1466 SGWaAP
0.179Zlatý_piesok6627 SGWaAP
0.501senecké_jazero927 SGWaAP
0.554štrkovecké_jazero1089 SGWaAP
0.559Štrkovecký_jazero888 SGWaAP
0.568Vajnorský6517 SGWaAP
0.591Slnečný_pobrežie801 SGWaAP
0.597vlčie_hrdlo1437 SGWaAP
0.597Čunovo16272 SGWaAP
0.601Senec99308 SGWaAP