Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zjednotený1413 SGWaAP
0.508Demokratický5791 SGWaAP
0.540Komunistický6267 SGWaAP
0.563Socialistický2718 SGWaAP
0.567ultranacionalistická551 SGWaAP
0.583Hnutie12284 SGWaAP
0.591Sociálnodemokratický1127 SGWaAP
0.599kresťansko3107 SGWaAP
0.610národnodemokratická414 SGWaAP
0.616Nezávislý3603 SGWaAP
0.622zjednotené3405 SGWaAP
0.627Kresťanský3835 SGWaAP
0.627Koalícia760 SGWaAP
0.633sociálnodemokratická11144 SGWaAP
0.636liberálnodemokratická843 SGWaAP
0.642zjednotená12772 SGWaAP
0.649kresťanskodemokratická2545 SGWaAP
0.653Vlasť938 SGWaAP
0.654ultrapravicová1452 SGWaAP
0.655nacionalistická10418 SGWaAP
0.656centristická1279 SGWaAP
0.657hnutie222056 SGWaAP
0.661Federácia3469 SGWaAP