Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Ziuganov904 SGWaAP
0.480Lukašenko6370 SGWaAP
0.493Jeľcin9016 SGWaAP