Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zisťovanie418 SGWaAP
0.540Monitorovanie840 SGWaAP
0.581zisťovanie43521 SGWaAP
0.599Stanovenie505 SGWaAP
0.601Zistenie473 SGWaAP
0.614Posúdenie647 SGWaAP
0.619Získavanie530 SGWaAP
0.630Klasifikácia1488 SGWaAP
0.633Štatistický786 SGWaAP
0.633Posudzovanie531 SGWaAP
0.638Zabezpečovanie423 SGWaAP
0.640Prieskum784 SGWaAP
0.641Zlepšovanie412 SGWaAP
0.642Monitoring2074 SGWaAP
0.645Overenie729 SGWaAP
0.647Zhodnotenie965 SGWaAP
0.648Identifikácia464 SGWaAP
0.649Definovanie485 SGWaAP
0.654Meranie1593 SGWaAP
0.664Ukazovateľ1848 SGWaAP
0.666Odhad969 SGWaAP
0.667Prognóza985 SGWaAP
0.670Analytický1361 SGWaAP