Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zhodnotenie965 SGWaAP
0.462Vyhodnotenie1867 SGWaAP
0.481Hodnotenie4199 SGWaAP
0.519Porovnanie2762 SGWaAP
0.524Stanovenie505 SGWaAP
0.526Analýza2643 SGWaAP
0.529Zhrnutie1262 SGWaAP
0.531Posúdenie647 SGWaAP
0.533Monitorovanie840 SGWaAP
0.545Vypracovanie1337 SGWaAP
0.552Metodika1577 SGWaAP
0.557Záver9008 SGWaAP
0.561Priebežný870 SGWaAP
0.573Prognóza985 SGWaAP
0.580Posudzovanie531 SGWaAP
0.584Odhad969 SGWaAP
0.591Implementácia1215 SGWaAP
0.591Vývoj6627 SGWaAP
0.593Komplexný5952 SGWaAP
0.599Spracovanie2969 SGWaAP
0.604Plnenie1710 SGWaAP
0.607Poznatok573 SGWaAP
0.611Definovanie485 SGWaAP
0.613Tabuľka9508 SGWaAP