Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zemplínsky6477 SGWaAP
0.228zemplínska5806 SGWaAP
0.341šarišská7332 SGWaAP
0.343Šarišský9985 SGWaAP
0.393zemplínske2747 SGWaAP
0.398zemplínsky5344 SGWaAP
0.401Gemerský5756 SGWaAP
0.423šarišské2813 SGWaAP
0.442Abovský875 SGWaAP
0.444Vinný2436 SGWaAP
0.445Podtatranský4024 SGWaAP
0.450Novohradský3675 SGWaAP
0.464Humenský2704 SGWaAP
0.466južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.469Michalovský2060 SGWaAP
0.469abovská1047 SGWaAP
0.469gemerská5797 SGWaAP
0.483Trebišov78388 SGWaAP
0.485Vihorlatský2173 SGWaAP
0.486východoslovenská14108 SGWaAP
0.487Kráľovský_Chlmec5979 SGWaAP
0.494Sečovce14096 SGWaAP