Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zemplín26664 SGWaAP
0.345Gemer27968 SGWaAP
0.354Spiš60889 SGWaAP
0.363Šariš29909 SGWaAP
0.388zemplínsky5344 SGWaAP
0.402Novohrad10349 SGWaAP
0.433zemplínska5806 SGWaAP
0.457Považie17937 SGWaAP
0.460Turiec50969 SGWaAP
0.473južný_Zemplín1629 SGWaAP
0.473Liptov88480 SGWaAP
0.488Horehronie16174 SGWaAP
0.499Orava99316 SGWaAP
0.500Zemplínsky6477 SGWaAP
0.504šarišská7332 SGWaAP
0.505Tekov7585 SGWaAP
0.511Bardejov113057 SGWaAP
0.513Trebišov78388 SGWaAP
0.517šarišský7320 SGWaAP
0.518Záhorie50601 SGWaAP
0.520Snina70764 SGWaAP
0.524Humenné166576 SGWaAP