Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zemiansky_podhradie508 SGWaAP
0.230zemianske_podhradie539 SGWaAP
0.375Melčice2044 SGWaAP
0.399Lieskové2326 SGWaAP
0.405Moravský_Lieskové1545 SGWaAP
0.409moravské_Lieskové812 SGWaAP
0.430Svinná3594 SGWaAP