Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zemetrasenie554 SGWaAP
0.423zemetrasenie63101 SGWaAP
0.554Výbuch462 SGWaAP
0.559ničivé_zemetrasenie3372 SGWaAP
0.575cunami6514 SGWaAP
0.609Richterová_stupnica1780 SGWaAP
0.616Povodeň613 SGWaAP
0.618vlna_tsunami1573 SGWaAP
0.627tsunami6193 SGWaAP
0.635Požiar1368 SGWaAP
0.642vlna_cunami1913 SGWaAP
0.642zosuv_pôda8648 SGWaAP
0.647výbuch_sopka2621 SGWaAP
0.659tajfún6073 SGWaAP
0.663erupcia_sopka837 SGWaAP
0.668Havária606 SGWaAP
0.673dotras498 SGWaAP
0.674Búrka1991 SGWaAP
0.685tornádo11315 SGWaAP
0.685Ľadovec477 SGWaAP
0.707sopečná_erupcia838 SGWaAP
0.707Katastrofa716 SGWaAP
0.708seizmická2960 SGWaAP
0.709epicentrum_zemetrasenie882 SGWaAP