Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zemeguľa536 SGWaAP
0.334zemeguľa21402 SGWaAP
0.508Zem304939 SGWaAP
0.580planéta231234 SGWaAP
0.638Planéta2425 SGWaAP
0.642matička_Zem889 SGWaAP
0.673svetadiel8959 SGWaAP
0.673galaxia36526 SGWaAP
0.686obežnica1222 SGWaAP
0.689pologuľa5235 SGWaAP
0.690Mliečny_dráha2103 SGWaAP
0.705slnečná_sústava18573 SGWaAP
0.718Galaxia3158 SGWaAP
0.721severný_pól5704 SGWaAP
0.721zemská_os1334 SGWaAP
0.721Slnko91898 SGWaAP
0.726Mesiac77550 SGWaAP
0.727rovník8331 SGWaAP
0.730vesmír181399 SGWaAP
0.738orbita5912 SGWaAP
0.744Vesmír6586 SGWaAP
0.747nebeská_klenba1142 SGWaAP