Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zem304939 SGWaAP
0.317planéta231234 SGWaAP
0.415slnečná_sústava18573 SGWaAP
0.442Mesiac77550 SGWaAP
0.446vesmírne_teleso2546 SGWaAP
0.447Slnko91898 SGWaAP
0.476vesmír181399 SGWaAP
0.480asteroid14944 SGWaAP
0.490obežnica1222 SGWaAP
0.500matička_Zem889 SGWaAP
0.503Mars56924 SGWaAP
0.504zemský_povrch13091 SGWaAP
0.506Planéta2425 SGWaAP
0.508Zemeguľa536 SGWaAP
0.514kozmické_teleso1053 SGWaAP
0.515galaxia36526 SGWaAP
0.523Mliečny_dráha2103 SGWaAP
0.534obežná_dráha17380 SGWaAP
0.542orbita5912 SGWaAP
0.543Vesmír6586 SGWaAP
0.557zemeguľa21402 SGWaAP
0.558nebeské_teleso3816 SGWaAP
0.559planetárna3580 SGWaAP