Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zdroj29307 SGWaAP
0.472Foto39359 SGWaAP
0.505Ilustračný_foto1167 SGWaAP
0.521ilustračné_foto9850 SGWaAP
0.533Autor19312 SGWaAP
0.565Graf5818 SGWaAP
0.590Vlastný10052 SGWaAP
0.601ilustračná_snímka3388 SGWaAP
0.614Ilustračný662 SGWaAP
0.623Prameň11190 SGWaAP
0.639Vývoj6627 SGWaAP
0.644Tabuľka9508 SGWaAP
0.645foto374908 SGWaAP
0.650zdroj1335173 SGWaAP
0.656Spracovaný542 SGWaAP
0.658SITA86724 SGWaAP
0.659ŠÚ12996 SGWaAP
0.663Porovnanie2762 SGWaAP
0.673v63131 SGWaAP
0.677Archív11606 SGWaAP