Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zdravie20410 SGWaAP
0.471Zdravý13707 SGWaAP
0.536Výživa1887 SGWaAP
0.594zdravie825626 SGWaAP
0.623Svet30383 SGWaAP
0.638Krása6921 SGWaAP
0.641Bývanie2442 SGWaAP
0.647Šport16273 SGWaAP
0.658Liečivý1260 SGWaAP
0.659Vitalita1107 SGWaAP
0.664Poradňa2618 SGWaAP
0.670Abeceda779 SGWaAP
0.670Prevencia2474 SGWaAP
0.676Kultúra10299 SGWaAP
0.676Životný9719 SGWaAP
0.676Umenie10218 SGWaAP
0.679Chudnutie1496 SGWaAP
0.681Pozitívny1989 SGWaAP
0.685zdravý_životný41913 SGWaAP
0.688zdravá_výživa28932 SGWaAP
0.691Cestovanie2026 SGWaAP
0.691Bezpečnosť6191 SGWaAP
0.695Magazín1799 SGWaAP
0.696Potravina3624 SGWaAP