Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zbor_povereník1437 SGWaAP
0.360Predsedníctvo_SNR850 SGWaAP
0.376povereník3853 SGWaAP
0.457ÚV_KSČ7213 SGWaAP
0.458Predsedníctvo_ÚV2106 SGWaAP
0.476ÚV_KSS6208 SGWaAP
0.497povereníctvo4595 SGWaAP
0.503HSĽS7376 SGWaAP
0.506SNR24474 SGWaAP
0.518Antonín_Novotný1133 SGWaAP
0.526KSČ23660 SGWaAP
0.530tajomník_ÚV3277 SGWaAP
0.534Povereníctvo2067 SGWaAP
0.535Gustáv_Husák6525 SGWaAP
0.554federálne_zhromaždenie3947 SGWaAP
0.555Federálny_zhromaždenie2629 SGWaAP
0.561OV_KSS1337 SGWaAP
0.566Vavro_Šrobár2604 SGWaAP
0.569KV_KSS642 SGWaAP
0.575Vojtech_Tuka1388 SGWaAP
0.577MNV8461 SGWaAP