Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zastupiteľstvo1397 SGWaAP
0.412mestské_zastupiteľstvo137645 SGWaAP
0.422zastupiteľstvo124234 SGWaAP
0.429ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.475MsZ50628 SGWaAP
0.486Obecný_zastupiteľstvo4434 SGWaAP
0.499obecné_zastupiteľstvo58249 SGWaAP
0.506novozvolené1368 SGWaAP
0.512miestne_zastupiteľstvo15564 SGWaAP
0.534MsR3196 SGWaAP
0.539ustanovujúce2537 SGWaAP
0.544nitriansky_samosprávny15993 SGWaAP
0.554prešovský_samosprávny18042 SGWaAP
0.559Žilinský_samosprávny11082 SGWaAP
0.571PSK26276 SGWaAP
0.572Košický_samosprávny7711 SGWaAP
0.573Uznesenie6035 SGWaAP
0.574trenčiansky_samosprávny8475 SGWaAP
0.576Trenčiansky_samosprávny7105 SGWaAP
0.583Poslanec7225 SGWaAP
0.585Trnavský_samosprávny14413 SGWaAP