Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zastupiteľský674 SGWaAP
0.352Veľvyslanectvo6028 SGWaAP
0.354Generálny_konzulát1091 SGWaAP
0.430zastupiteľský_úrad10025 SGWaAP
0.430veľvyslanectvo48132 SGWaAP
0.493konzulárne_oddelenie757 SGWaAP
0.556konzulárne559 SGWaAP
0.556konzulárny4333 SGWaAP
0.568konzulka1201 SGWaAP
0.569diplomatická_misia4255 SGWaAP
0.574konzulárna2376 SGWaAP
0.578Diplomatický580 SGWaAP
0.581generálny_konzul2300 SGWaAP
0.585konzulát9864 SGWaAP
0.586Sekretariát2446 SGWaAP
0.596holandské_kráľovstvo1697 SGWaAP
0.608MZV12379 SGWaAP
0.617nórske_kráľovstvo1603 SGWaAP