Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zasadnutie401 SGWaAP
0.532Zasadanie438 SGWaAP
0.559zasadnutie250309 SGWaAP
0.571zasadanie51971 SGWaAP
0.612mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.613Členský_schôdza723 SGWaAP
0.614Delegát510 SGWaAP
0.619mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.620Zápisnica1286 SGWaAP
0.620plenárne1992 SGWaAP
0.627plenárne_zasadnutie7757 SGWaAP
0.627Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.628ustanovujúce_zasadnutie3036 SGWaAP
0.630Rokovanie1632 SGWaAP
0.639mandátová641 SGWaAP
0.642Ministerský556 SGWaAP
0.655generálne_zhromaždenie1857 SGWaAP
0.659VV_ObFZ1946 SGWaAP
0.660Prítomný739 SGWaAP
0.661plenárna_schôdza1471 SGWaAP
0.666Konferencia7980 SGWaAP
0.668Monitorovací_výbor624 SGWaAP
0.669výborová584 SGWaAP
0.671mandátová_komisia1366 SGWaAP