Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zasadanie438 SGWaAP
0.532Zasadnutie401 SGWaAP
0.629Výbor25031 SGWaAP
0.631Delegát510 SGWaAP
0.648Monitorovací_výbor624 SGWaAP
0.656Rokovanie1632 SGWaAP
0.668Podpredseda1008 SGWaAP
0.674Delegácia643 SGWaAP
0.691zasadnutie250309 SGWaAP
0.701Neformálny564 SGWaAP
0.708Ministerský556 SGWaAP
0.708mimoriadne_zasadanie1981 SGWaAP
0.709mimoriadne_zasadnutie9415 SGWaAP
0.713Predsedníctvo9717 SGWaAP
0.717Pôsobnosť483 SGWaAP
0.723Tajomník404 SGWaAP
0.730zasadanie51971 SGWaAP
0.734Konferencia7980 SGWaAP
0.742Sekretariát2446 SGWaAP
0.745Výbor_NR2924 SGWaAP