Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zambia3836 SGWaAP
0.225Mozambik3950 SGWaAP
0.254Tanzánia7222 SGWaAP
0.267Botswana2762 SGWaAP
0.271Ghana8280 SGWaAP
0.290Angola7602 SGWaAP
0.293Namíbia3813 SGWaAP
0.298Uganda11130 SGWaAP
0.325Senegal5734 SGWaAP
0.333Keňa29867 SGWaAP
0.333Zimbabwe9492 SGWaAP
0.340Gambia1545 SGWaAP
0.356Južný_Afrika12295 SGWaAP
0.361Etiópia14068 SGWaAP
0.363Malawi3140 SGWaAP
0.364Sudán12918 SGWaAP
0.366Bolívia11310 SGWaAP
0.371Honduras6275 SGWaAP
0.378Benin2442 SGWaAP
0.383Lesotho1036 SGWaAP
0.384Ekvádor10989 SGWaAP
0.391Kamerun7906 SGWaAP
0.393Nigéria18023 SGWaAP
0.395juhoafrická_republika14568 SGWaAP