Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.147zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.289podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.463zakarpatská1754 SGWaAP
0.465Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.471Zakarpatský1500 SGWaAP
0.472Podkarpatský785 SGWaAP
0.498podkarpatský589 SGWaAP
0.514české_pohraničie1074 SGWaAP
0.523Užhorod11455 SGWaAP
0.523podkarpatská965 SGWaAP
0.531zakarpatský572 SGWaAP
0.538Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.555Rusín21403 SGWaAP
0.558Spiš60889 SGWaAP
0.560Halič9814 SGWaAP
0.562banát1545 SGWaAP
0.570poľské_pohraničie572 SGWaAP
0.571severovýchodné5160 SGWaAP
0.577východné92359 SGWaAP
0.580Ukrajina298992 SGWaAP
0.582Orava99316 SGWaAP
0.583pohraničie11475 SGWaAP
0.584Banát1069 SGWaAP
0.585bukovina2170 SGWaAP
0.592Bukovina2151 SGWaAP
0.604Poľsko370602 SGWaAP
0.610Morava117912 SGWaAP
0.616Rumunsko116902 SGWaAP
0.617Ľvov8285 SGWaAP