Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.147zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.289podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.463zakarpatská1754 SGWaAP
0.465Podkarpatský_Rus598 SGWaAP
0.471Zakarpatský1500 SGWaAP
0.472Podkarpatský785 SGWaAP
0.498podkarpatský589 SGWaAP
0.514české_pohraničie1074 SGWaAP
0.523Užhorod11455 SGWaAP
0.523podkarpatská965 SGWaAP
0.531zakarpatský572 SGWaAP
0.538Sedmohradsko6546 SGWaAP
0.555Rusín21403 SGWaAP
0.558Spiš60889 SGWaAP
0.560Halič9814 SGWaAP