Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000Zakarpatský1500 SGWaAP
0.143zakarpatská1754 SGWaAP
0.441zakarpatská_Ukrajina1335 SGWaAP
0.450Podkarpatský785 SGWaAP
0.471Zakarpatský_Ukrajina1017 SGWaAP
0.489zakarpatský572 SGWaAP
0.491Užhorod11455 SGWaAP
0.534ľvovská622 SGWaAP
0.534donecká2027 SGWaAP
0.537Krymský1043 SGWaAP
0.547podkarpatská_Rus5969 SGWaAP
0.556Donecký1765 SGWaAP
0.567charkovská448 SGWaAP
0.568Užhorodský811 SGWaAP
0.574Ukrajina298992 SGWaAP
0.580rusínska9993 SGWaAP
0.586Ukrajinský4865 SGWaAP