Sémantická podobnosť slov

Jazyk: . Používajte diakritiku. Aj neznáme slová: vizualizácia:

Hľadáme slová podobné k slovám: (ale nepodobné slovám:)
+ -

slovopočet
0.000ZSSR57329 SGWaAP
0.130sovietsky_zväz56902 SGWaAP
0.322sovietska44297 SGWaAP
0.344sovietsky55684 SGWaAP
0.354sovietske11844 SGWaAP
0.381Sovietsky_zväz3134 SGWaAP
0.422nacistické_Nemecko8112 SGWaAP
0.422Soviet12360 SGWaAP
0.427varšavská_zmluva3232 SGWaAP
0.433Československo117408 SGWaAP
0.436NDR13966 SGWaAP
0.438bývalé_ZSSR2579 SGWaAP
0.446Juhoslávia39201 SGWaAP
0.452Varšavský_zmluva2789 SGWaAP
0.458rozpad_ZSSR2284 SGWaAP
0.461ČSSR34407 SGWaAP
0.464Stalin32834 SGWaAP
0.468ČSR39747 SGWaAP
0.484cárske_Rusko2512 SGWaAP
0.485soviet5062 SGWaAP